Fotografier og postkort er venligst stillet til rådighed af Birthe Gradinger

Har du gamle fotos fra Karise (4653) hører vi gerne fra dig, kontakt:

webmaster@4653karise.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Karise kirke
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Karise Kirke, indvendig
________________________________________________________________________________________________________________

Karise, hovedgaden
_____________________________________________________________________________________________________________

Hovedgaden i Karise
_________________________________________________________________________________________________

Den gamle præstegård i karise
_________________________________________________________________________________________________________

Karise Papir og Tobak
______________________________________________________________________________________________________________

Præstevænget i Karise, gammelt postkort, udateret
_______________________________________________________________________________________________________________

Realskolen og kommuneskole i Karise, udateret
_____________________________________________________________________________________________________________

De gamles hjem og højskolen i Karise
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Karise omkring 1910-20. Stationsbygningen ses til højre i billedet og lige under billedets horisont, i midten, skimtes Karise Kirke. Men hvorfra er billedet taget - fra et fly, en luftballon eller...? Nederste foto giver sandsynligvis svaret.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Karise Station set fra vest. Det gamle vandtårn forenden af Banevej ses i baggrunden.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bredgade set fra øst - bygningen til højre er det gamle apotek. Sandsynligvis 1905.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bredgade og det gamle apotek. Billedet er sandsynligvis 10-20 år yngre en ovenstående.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Karise Skole - de to store bygninger er stadig i brug. Udateret.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Karise Skole set fra vest - mod stationen. Til venstre for skolebygningen ses toppen af den gamle mølle, fra hvis top - det første fotografi - med stor sandsynlighed er taget. Fotografiet er udateret.
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise