Karise Dialogforum består pr. 17.12.2018 af følgende repræsentanter: 

Karise Permatopia (Sasse Flodgaard)
Karise/Alslev Menighedsråd (Jan Christensen)
Karise Håndværker og Borgerforening (Pilon Foghmar)
Foreningen Karise Højskole (Susanne Holm)
Karise Idræts Klub (Nina Nyboe)
Forsvarsbrødrene (Kurt Poulsen)
KFUM-spejderne i Karise (Lene Rasmussen)
Familie og Samfund (Inge Christoffersen)
Visekælderen (Henning Christensen)
Grundejerforeningen Præstebjerg (Pia Jensen)
Solhavecenterets Venner (Lis Kramer Pedersen)
Karise Børnehus (Jeanne Kildegaard)
Byrådsmedlem Marianne Ørgaard/Borgerlisten
Byrådsmedlem Eli Jacobi Nielsen/Dansk Folkeparti
Byrådsmedlem Henrik Friis (Socialistisk Folkeparti)
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise