Dialogmøder/borgermøder:

KD afholdt sit eget borgermøde i 2014.

Dialogprojektet i kommunen kom i stand i 2015 og du kan læse mere om dette her:

http://www.faxekommune.dk/dialogprojekt

og specifikt om Karise her

I dette projekt indgår et årligt borgermøde om efteråret og nogle mindre borgermøder foråret efter, for de som har vist interesse.

Karise Dialogforum medvirker ofte med bidrag til alle disse møder.

Pia Jensen er Karises kontaktperson til Dialogprojektet.

Der er lavet en udviklingsstrategi for Karise under Dialogprojektet som du også kan finde under ovenstående link, eller her

 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise