Indkaldelse til generalforsamling 

 
Generalforsamling den 25. april 2019 kl. 19.00.
Sted: Danish Agro, Køgevej 55 i Karise – bestyrelseslokalet.


Vi byder på lidt spiseligt, hvis du tilmelder dig til:

- Grethe Larsen, tlf.: 50 41 07 06, mail: kasserer@4653karise.dk eller
- Pilon Foghmar tlf.: 27 10 14 00, mail:
formand@4653karise.dk

Danish Agro har været så venlige at lægge lokale til vores årlige
generalforsamling.


Kl. 19.00 Vil Palle Greiersen fortælle om Danish Agro.
Ca. kl. 19.15 Karsten Nielsen fra Trygfonden fortæller om at bo trygt,
forebyggelse af indbrud og om, hvordan vi sikrer vores bolig bedst muligt.


Ca. kl. 20.00 starter generalforsamlingen.

Dagsorden:

1)
Valg af dirigent.
2) Beretning.
3) Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
4) Kontingent til vedtagelse.
5) Valg.
6) Indkomne forslag.
7) Eventuelt.

 
Til generalforsamlingen er der kun adgang for medlemmer.

Ønsker du at deltage, men er ikke medlem, kan du nå at indmelde dig ved indgangen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KARISE - borger
Efter endt generalforsamling vil Marianne Ørgaard som Karise-borger og som byrådsmedlem komme med oplæg omkring byrådsarbejdet set især i forhold
til Karise - med mulighed for spørgsmål og debat.
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise