Karise Håndværker- og Borgerforening, Generalforsamling 2017
 
Mandag den 24. april blev der afholdt ordinær generalforsamling i Karise Håndværker- og Borgerforening.

Vi var en lille skare Karise borgere, som mødte frem og var med til at holde generalforsamling.

Dagsordenen: Bestyrelsens beretning, gennemgang af regnskab, vedtagelse af kontingent og valg til bestyrelsen. Desværre måtte en bestyrelsespost forblive ledig, da der ikke blandt de fremmødte var nogen som var interesseret.

Karise Håndværker- og Borgerforening bød på nogle stykker smørrebrød samt øl og vand.

Generalforsamlingen var i år henlagt til Hardballhallen i Karise. Forretningen består af Hardballshoppen på Skolegade men også Hardballhallen, en ´legeplads´ for voksne, på Lucernevej 10 i den over 1600 m2 store hal.

Herefter fortalte Michael og Martin Jacobsen fra Hardball shoppen / hallen kort om deres produkter og mulighed for at skyde på øvelsespladsen, som har åbent hver onsdag aften kl. 18.15 til 21. Man kan medbringe eget gevær eller leje.

Karise Håndværker- og Borgerforening har et ønske om at vise der er nogle gode aktiver i Karise som er værd at vise frem.

Vi har derfor afviklet generalforsamling hos Lægårdens Camping i 2016 og i år hos Hardballhallen.

Til begge steder takker vi for megen velvillighed og imødekommenhed
Referat af Generalforsamling
  1.  
Valg af dirigent Marianne Ørgaard valgt til dirigent. Hun oplyser at generalforsamlingen er lovligt varslet i FaxeBugten iflg. foreningens vedtægter
Beretning Pilon oplyser, at generalforsamlingen er borgernes mulighed for at blive orienteret, og hvor de kan deltage aktivt. Foreningens kerneområder: borgerne, erhvervslivet og Stiftelsen. Bestyrelsen laver evaluering på alle aktiviteter, så både ris og ros kommer frem. Der sker løbende en udvikling i samfundet også i Karise Håndværker-og Borgerforening, bl.a. Byfesten 2016, året hvor foreningen fyldte 110 år. Byfesten gav socialt samvær, som der skal være iflg. vedtægterne. I år afholdes generalforsamlingen ved selvinvitation hos Hardball Hallen. Foreningen har igennem året flere aktiviteter. Blomsterudsmykning i byen, som Marianne Olsen har ansvar for og vores samarbejde med Forsvarsbrødrene, der klarer vanding i løbet af sommeren. Juletræ ved Fakta
blev sponsoreret af lokal borger i Karise. Juleudsmykning u/lys i byen pga. diverse  regler og love. Karise Kalenderen for forretninger og erhvervsdrivende. Frivillige foreningen tilbydes at få deres arrangementer med på kalenderen. I 2016 var der mange problemer med uddeling via Forbrugerkontakt, flere veje modtag ikke kalenderen. Foreningen har indgået ny aftale med FaxeBugten, så kalenderen uddeles sammen med FaxeBugten fra 2017. Fastelavn afholdes i samarbejde med Spejderne og Karise Menighedsråd, en del af udgifterne via sponsorpenge. Faxe Handelsråd afholdt fælles arrangement i hele Faxe kommune ”Sjov i Faxe”.  I Karise blev det afholdt ved SuperBrugsen med ringe deltagelse, trods god underholdning for børn og voksne.
Foreningens hjemmeside og facebook styres af Eli. Martin er vicevært på Stiftelsen. Årligt møde med beboerne. Huslejekontrakter er opdateret. Huslejen skal være rimelig, ejendommen er ældre og den skal tiltrække nye lejere.
Dialogforum startet i 2011 af bl.a. Marianne Ørgaard, samling af frivillige foreninger i Karise. Via Dialogforum er der blevet plantet træer ved Karl Af Rises Vej – Faxe Kommune har ydet penge til projektet og redskaber til plantning. Foreningen byder nye forretninger i Karise velkommen med Karisevin og Karise Kalender. Karisevinen har fået en ny flot etiket og kan købes i SuperBrugsen.
Flag og byvåben kommer op i foråret. Der er indkøbt 30 stk. nye flagstænger og flag samlet pris ca. 40.000 kr., dette beløb er betalt via tilskud fra Nordea Fonden og Østsjællands Vaskerifond. Der er kommet gadelys på stien langs jernbanen helt til Dalbyvej.
Infostanderen ved SuperBrugsen trænger til renovering, dette klares af Faxe Kommune. Byfesten 2016 modtog økonomisk tilskud, scenevogn, leje af udeareal og halleje fra Faxe Kommune, samt sponsorbidrag fra SuperBrugsen, Karise Anlæg og Byg A/S og Højberg og Mindegaard.
Foreningen er 111 år. Foreningen vil meget gerne have flere medlemmer og har forsøgt med direkte brev til alle beboere på Ingers Vej og Rhitras Vej, samt opfordring på Facebook om at melde sig ind. Dette har indtil videre givet 4 nye medlemmer.
Stiftelsen har flere udendørs opgaver, der klares af Kurt, hvilket bestyrelsen takker ham for. Bestyrelsen takker for vores samarbejde med Spejderne, Familie og Samfund, Menighedsrådet og Forsvarsbrødrene.
Pilon fortæller, at hvert bestyrelsesmedlem har forskellige kompetencer og dette anvendes i det fælles gode samarbejde i bestyrelsen, som han takker for.
Beretningen godkendt.
Revideret regnskab forelægges til godkendelse Grethe Larsen oplyser der er 165 medlemmer i 2016 i Håndværker-og Borgerforeningen. Erhverv har 43 medlemmer og der er 40 stk. på
Karise Kalenderen. Tilskud fra Faxe Kommune 21.250 kr. til blomsterudsmykning i byen. Sponsorbidrag til byfest 60.000 kr. Nordea Fonden har givet 19.000 kr.(Dette anvendt til flagstænger og flag). Foreningens udgifter til generalforsamling mindre pga den blev afholdt hos Lægårdens Camping. Erhvervsaktivitet hos SP Medical var rigtig god, men meget ringe tilslutning. Foreningens resultat blev 55.594,70 kr. ,dette på baggrund af vores byfest, hvor vi modtog sponsorbidrag. I Stiftelsens indtægter er der lidt ændringer i antennebidrag og rengøring pga omlægning af huslejen. I udgifterne er vand og renovation billigere end tidligere pga en fejl ved aflæsning af vandmåler, dette bliver reguleret i 2017. Reparation og vedligeholdelse er udgifter i forbindelse med en lejer er fraflyttet og lejligheden er blevet malet og gulvet slebet ned.
Overskud på Stiftelsen 82.477,83 kr.
Det samlede overskud er 138.042,53 kr.
Balancen ultimo 2016 viser at egenkapitalen udgør 1.276.887,53 kr.
Regnskabet godkendt.
 
Kontingent til vedtagelse Uændret kontingent:
Håndværker-og Borgerforeningen 150 kr. årligt
Erhverv 800 kr. + moms årligt
Karise Kalender min. 500 kr. + moms årligt
Tillæg for farve og større annoncer.
Kontingent godkendt.
Valg Bestyrelsen: Pilon, Marianne Lund og Grethe på valg. Derudover er ledig plads efter Hugos død.
Pilon, Marianne og Grethe er genvalgt.
Ingen forslag til at overtage Hugos plads.
Bilagskontrollant Birthe Hansen på valg.
Birthe Hansen genvalgt.
 
Indkomne forslag Ingen indkomne forslag.
Eventuelt Helle Søgård har forslag om, at markedsgaden i Bredgade kommer tilbage, fortæller at der er mange der savner den, og vi skal huske at tilgodese erhvervslivet. Hun mener at vi kunne afholde både markedsdag og byfest.  Pilon svarer, at på nuværende tidspunkt kommer markedsdagen ikke tilbage. Foreningen har tidligere kontaktet forretninger om formøder til markedsdagen med meget ringe tilslutning.
Generalforsamlingen gennemført Marianne Ørgaard takker bestyrelsen for deres arbejder og er glad for at generalforsamlingen er flyttet ud på virksomheder i Karise.
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise