Referat fra generalforsamling i Karise Håndværker- og Borgerforening
den 23. april 2018.

 
Sted: Karise efterskole, Rønne alle 7 i Karise.
 
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Revideret regnskab forlægges til godkendelse
 4. Kontingent til vedtagelse
 5. Valg:
Bestyrelsen                    Martin Kleist Holm      for 2 år       Modtager genvalg

Bestyrelsen                    Marianne Olsen            for 2 år     Modtager genvalg

Bestyrelsen                    Eli Jacobi Nielsen       for 2 år        Modtager genvalg
Bestyrelsen                    Tina Knudsen             for 2 år       Modtager ikke genvalg
Bestyrelsen                    Vakant                        for 1 år
Bilagskontrollant             Jannie Røntoft            for 2 år       Modtager ikke genvalg
 1. Indkommende  forslag
 2. Eventuelt
 
Velkomst vl Pilon.
Tilstede var hele bestyrelsen + 15 medlemmer.


 
Ad. 1. Marianne Ørgaard blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovlig varslet.
Ad. 2. Bestyrelsen til årlig eksamen. Det er her bestyrelsen bliver godkendt eller forkastet og måske får Iidt karakter med på vejen.
 
Årlig gennemgang af foreningen aktiviteter.
Årlig invitation til medlemmerne således de får mulighed for at være aktiv i foreningen.
 
Det er medlemmerne som er den vigtige aktiv for Karise by.
 
3 Kerneområder - Jf. vedtægterne har Karise Håndværker- og Borgerforening (KHB):
 • Forening for borgere i Karise
 • Forening for erhvervs0drivende i Karise
 • Forening for Håndværkerstiftelsen i Karise
 
Vi evaluerer efter hver aktivitet. Forsøger at se kritisk se på hvad vi gør, hvad vi ønsker og hvad der giver succes.
Har vi samarbejdspartner med, bliver de altid inviteret med til at komme med indspark.
 
Når vi ønsker udvikling er når der skønnes behov for  forandringer.

Bestyrelsen vil gerne medvirke / deltage i nye aktiviteter. Men det kræver ’hænder’ og en god portion planlægning og selvfølgelig økonomi.

 
Bestyrelsen tog et initiativ i 2016 hvor vi gerne ville medvirke til at Karise fik noget større fælles social aktivitet. Byfest — for bern, unge og alle 50+.
Bestyrelsen forsøger igen i 2018.
 
I alle vore tiltag skal der være et sociale samvær som både har betydning til møderne men også til aktiviteterne.
 
Det sociale islæt er også en del af generalforsamlingen med fælles spisning. Nogle arrangementer har vi sponsorer til. Ofte må KHB her tillægge økonomi. Andre  arrangementer  har vi slet ingen sponsorer  til og KHB må betale det  hele.

Blomsterkurve i lysmasterne. Marianne Olsen har lavet en god aftale med den lokale blomsterhandler: Ting og Blomst.

Med økonomisk bidrag fra Faxe kommune.
Vi betaler Forsvarsbrødre for opsætning og nedtagning samt vanding.
 
Vores erfaring gennem mange år er at det skal tilgro en god måned før de bliver hængt p
Tilskuddet fra Faxe kommune modsvarer desværre ikke de samlede   udgifter.
 
Lys til juletræet er sponsoreret af FAKTA. Juletræet ofte givet af en borger i Karise.
Gløgg, æbleskiver og musik koster ca. 3.500 kr. hvert år.  De år vi må købe juletræet koster det 8-10.000 kr.
Øvrig juleudsmykning, desværre uden lys. Vi må ikke tage strøm fra gadebelysning. Opsat- og nedtaget af Kurt Poulsen mod en lille økonomisk håndsrækning.
 

Karise-kalenderen 2018. Arrangement og dato. Alle frivillige foreninger i Karise bliver forsat inviteret til at få deres arrangementer med i kalenderen.

 
Bestyrelsen glæder sig over den tilslutning som de lokale firmaer yder i Karise kalenderen.
 

Uddelingen er sket ultimo december 2017. Det er gået rigtig godt. Lagt bedre end tidligere år. Uddelt af PostDanmark / PostNord.

 
Fra medio december 2017 er PostNord ophørt med at udbringe reklamer og lokale aviser m.m.
 
Nu er der kun de private firmaer tilbage. FK (tidligere Forbrugerkontakt) og som vi har erfaret ikke leverer den lokale avis i tilstrækkeligt omfang.
Fastelavn sammen med Menighedsrådet og Spejderne — Sponsor: Karise Bageri og Super Brugsen.
 
Økonomi: Præmie + annonce koster 1.500-2.000 kr.
 
Deltagelse i Business Faxe - og Faxe Handelsråd møder. Martin har været den primære tovholder.
 

Business Faxe har igennem flere år, desværre ikke fungeret i tilstrækkeligt omfang. De senest 1? år har der været store udskiftninger af personale og flere direktører.

KHB har melde sig ud.
 
Faxe Handelsråd som består af: Faxe  Erhvervsforening
Haslev  Handelsstandsforening
Borger & Erhvervsforening i Faxe Ladeplads Business Faxe
-    Karise Håndværker- og Borgerforening.
 

Fælles aktivitet i Faxe kommune. 1. april "Sjovt i Faxe" (fælles for alle byer) foran Super Brugsen i Karise — desværre med ringe besøg en del forældre fortalte at de tog til Faxe by for at deltage der.

 
Vi har derfor meddelt Faxe Handelsråd at vi fremadrettet skal have forskellige datoer. 12018: 26/5 i Karise, 2/6 i Faxe og Haslev og 9/6 Faxe Ladeplads.
 
Placering i 2019. Vi vil gerne snakke placering med vores erhvervsmedlemmer. Forslag ?
 
Eli sørger for hjemmeside og er foreningen utrættelige web-master Han sørger også for at vi kommer på  Facebook.
Vi har direkte samarbejde med medarbejdere i Faxe  kommune.
Foreningen er, i min ca. 10 år hvor jeg har været i bestyrelsen, altid blevet mødt med venlighed, forståelse, imødekommenhed og hjælpsomhed.
Jeg sågar, flere gange, blevet kontaktet med ideer og forslag fra medarbejdere, som den
dag i dag forsat er ansat.
 
Martin er primær tovholder / ejendomsmester  i Håndværkerstiftelsen.
 
Årlig beboermøder i Håndværkerstiftelsen — ofte i september måned. Hvor hele bestyrelsen  deltager.
 
Det er en svær balancegang mellem rimelig billig husleje og løbende vedligeholdelse.
 
Bestyrelsen bruger mange interessetimer i om omkring Håndværkerstiftelsen. Haven, ejendommens vedligeholdelse, ind- og udflytning, huslejekontrakter, beboer-snak, alm. vedligeholdelse.
 
Byfesten, som vi  startede  på i  2016, tager  rigtig, rigtig mange timer.
                                                                                                              
 

 
Bestyrelsen har fra starten, besluttet at evt. overskud skal benyttes ubeskåret til næste års byfest.
 

Forberedelse omkring placering, hvilken musik ønsker vi ? (mange numre skal gennemhøres), lys og lyd / PA anlæg, tilladelser, samarbejdspartnere i Karise, indhente sponsorer, planlægning af dagen, indkaldelse til møder, afholdelse af møder og skrivning af referater.

 
Svært at skaffe tilstrækkelig med hænder til arrangementerne som byfesten. Vi skal have frivillige hjælpere fredag, lørdag og søndag.
 
I foreningen vedtægter § 5, stk. 6. kan bestyrelsen nedsætte udvalg efter behov. Udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen.
Bestyrelsen har udpeget Karise Dialogforum (KD).
 
I praksis udpeger hver forening en repræsentant.
 
Dialogforum som på initiativ fra KHB startede i 2011. Er et samarbejdsorgan for frivillige foreninger i Karise. Næste alle foreninger i Karise deltager. Alle foreninger som vi har kendskab til er inviteret med. - - - Nu: 12 foreninger + 3 byrådsmedlemmer.
 • Karise / Alslev menighedsråd, Foreningen Karise højskole,
 • Karise Idræts Klub,
De Danske Forsvarsbrødre i Karise/Spjellerup
 • Karise spejderne,
 • Familie og Samfund, Visekælderen, Grundejerforening   Præstebjerg,
 • Solhavecentrets venner, Karise børnehus, Vejlaug lngersvej 29-52,
 • KHB
 • Byrådsmedlem Eli Jacobi Nielsen,
 • Byrådsmedlem Henrik Friis, Byrådsmedlem Marianne Ørgaard.
KD har ingen selvstændig økonomi. Alle udgifter betales af KHB. KD forsøger at koordinerer dato for arrangementer i Karise.
KD arbejder uden de snævre \/edtægter øvrige foreninger har.
 

Sikre trafikveje / sikre skolevej. Alletræer. Tilser info-tavlen ved Super Brugsen. Alle foreninger i 4653 området kan benytte den.

 
KHB hjemmeside. Der er afsat plads til at Dialogforum kan få alle deres tekster og billeder med.
 
Ren by i Karise - årlig tilbagevenden begivenhed. I år lørdag den 21. april 2018 kl. 10 —
13. Vi var næsten 40 personer som deltog. Sponsor: Super Brugsen i Karise og Karise bageri. Herudover har KHB også måtte yde økonomi.
36 Bornholms Røn blev plantet lørdag den 8. april. I forlængelse af Dialogmøderne med Faxe kommune. Der er monteret 2 stolper til støtte.
En tredje stolpe måtte sættes senere. 1 træ måtte udskiftes. Faxe kommune levere vandposer, gratis.
 

Man har brugt en del tid på at gennemgå stier i Karise. En del er ikke på kommunens tegninger.

Hoved-fokus er på fortov på Køgevej fra Hendes til Græsvej.
 
Foreningen har i samarbejde med Super Brugsen i Karise fået lavet en flot vin etiket med teksten "Karise vinen". Rigtig god smag.
Er nu udsolgt. Nu skal vi til at finde en ny drue. .. Forslag ?
 
Små Dannebrogs flag og Karise byvåben Bliver ophængt om foråret og nedtaget i forbindelse med juleudsmykning.
 

Foreningen råder over ca. 60 flagstænger. Bestyrelsen sætter flagalle op på følgende dage:

16/4 Dronning Margrethe
 • April (27/4 2018) konfirmation
 • 5/6 grundlovsdag 15/6 Valdemarsdag
Anden lørdag i august = byfest
 
Vi har også enkelte gange opsat flagalle når man forretning eller privat har ønsket dette og betalt herfor.
 
Tidligere var der også altid flagalle i forbindelse med alle valghandlinger. Herudover udlejer vi flagstænger til private fester.

I januar/februar 2017 lave KHB første oplæg til en velkomstbrochure til nye borgere. Alle foreninger som sidder i Karise Dialogforum blev inviteret, samt andre som vi fandt på internettet i (Faxe /) Karise området, med at få deres tekst og logo med.

 
Naturligvis kan vi ikke få oplysninger om nye borger som flytter til Karise. Vi har derfor lavet en aftale med kommunaldirektøren Thomas Eriksen om at de vil uddele materiale til alle nye borgere i 4653 området.
 
Er opdateret ultimo januar 2018.
 

Info-stander så ikke pæn ud. Faxe kommune har som ejer fået den renoveret i 2017 efter anmodning fra KHB.

 
Vi var Iige komme ind i 2018 da vi en telefonisk henvendelse fra IS-forsikring. En lokal Karise-borger havde indstillet KHB til at modtage økonomi til et partytelt. 5.000    kr.
 
Nye forretninger som åbner i Karise. KHB sender hver gang en hilsen, Karise kalender, velkomstbrev og 1 fl. Karisevin.
 

Karise Slagtere & Delikatesse Karise bodega

 
Hverdagssex Sheilas Skrædderi
Krop og Velværehuset
 
Vi vil meget gerne modtager information om nye forretninger.
 

Alle foreningens aktiviteter er gratis at deltage i. Fastelavn, Byfest og juletræ.

 
Vi har et godt samarbejde med Menighedsrådet og Spejderne. Det er arrangement som vi ønsker at beholde.
 
I  2019 kan vi fejre 800 års fødselsdag  for  Dannebrog.
 

En lille kreds af foreninger er gået i gang med at planlægge festlighederne i Karise i den anledning.

 
I Karise har vi vores bymærke / våbenskjold.


Baggrundden for dette bymærke, er sagnet om Karl af Rise, en ridder fro middelalder, som 
under slaget ved Lyndanisse i Estland sikrede danskerne sejren ved at gribe Dannebnog, da det faldt ned fra himmelen.
 

12016 ønskede KHB at forsøge med en byfest den anden lørdag i augu                                                                                                           kl. 15 til 24.

1 2018 bliver det den 11. august kl. 14 24 Sportspladsen.
 
Vi har fået rigtig god hjælp fra Faxe kommune omkring arrangementers placering, strøm, scenevogn og økonomi til musik.
Det kræver mange hænder. Start fredag og slutter søndag. Den samlede drift kom op på 75.000,00 kr. i 2017.
(I 2018 har vi tilsagnfra Faxe kommune 20. 000 kr. og med planlagt udgifter 100. 000 kr.)
 

Hovedsponsor i 2017: Faxe Kommune til musik. Super Brugsen i Karise. Øvrige:

Hendes, Karise bageri, Karise bodega, Leif O. Christensen, Ting og Blomst.
 
Vi er ved al kommet !il den konklusion, at får vi ikke en hel bestyrelse og tilkendegivelse om frivillige hjælper bliver byfesten i 2018 sandsynligvis den sidste.
 
Til generalforsamling i april 2017 slog frisør Helle Søgaard til lyd for at vi genskabte / lavede Markedsdag.
Jeg sagde på mødet nej, da jeg var klar over at det ville tage mange kræfter fra de nuværende bestyrelsesmedlemmer og øvrige arrangementer.

Ved evakuering af Byfest 2017 snakkede vi med Karina Holm Jensen og Johnny Dahl (begge fra Karise løb). Som begge gerne ville deltage til Markedsdag.

 
Derfor fik alle forretninger (uanset medlemskab eller ikke), i november 2017, i Skolegade og Bredgade en invitation til møde den 30/1 2018.
Diana Nielsen 7ir/g og B/oms /) og Matina Gericke {Ger/c/re Designe mødte op til mødet. Konklusionen  blev, grundet  det ringe fremmøde  at vi  ikke laver Markedsdag.
 
Vi har igennem flere år spurgt efter ideer til hvordan vi skaffer flere medlemmer. Desværre er der  endnu  ingen som er kommet med den rigtige   recept.
 
Vi har i marts / april 2018 forsøgt målrettet henvendelse til alle på: Jagtvej (13), Fasanvej (21), Rosengården (52) og Permatopia (10). Det har foreløbig givet en håndfuld nye medlemmer.
 

På Facebook, i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, har web-master indrykket, "Bliv medlem af Karise Håndværker- og Borgerforening".

 
Kurt skal ikke glemmes. Han er foreningens utrættelige hjælper til alle ad hoc opgaver: Fra skifte vandhane, udlån af trailer til flagstænger.
 • Også ansat som havemand i Håndværkerstiftelsen.
 • Og altid i godt humør.
 
  En forenings bestyrelse er ikke stærkere end den opbakning baglandet giver. Baglandet er i denne sammenhæng — medlemmerne.
 
Sidste år sagde jeg: "Jeg skal trækkes" med den bestyrelse som medlemmerne stemmer ind.
Jeg kunne også vende det om og udtale at når generalforsamlingen har valgt mig — er bestyrelsen tvunget til at trækkes med mig endnu et år.. .
 
På egne vegne kan udtale at vi samlet set har en velfungerende bestyrelsen som på mange områder bidrager til at foreningen fungerer. Nogen overkommer mange ting andre få men vigtige ting.
I det forløbende år har de 6 aktive bestyrelsesmedlemmer deltaget i 10 bestyrelsesmøder.
 
Tak for samarbejdet.
 
Tina ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Tak for 4 år.
 
Formanden beretnings blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 3. Kasseren havde følgende bemærkninger til regnskabet for 2017.
 
Indtægter:
Medlemstallet i H & B er stort set uændret, men vi vil stadig gerne have mange flere medlemmer.
2017: 161
2016: 165
2015: 166
2014: 163


 

Tilbagegang på 4 medlemmer. Erhverv:

2017: 45
2016: 43
2015: 45
Mindre fremgang på 2
 
Kalender: 41 annoncører
 
Tilskud fra Faxe Kommune til blomster i byen i 2017 sker via Faxe Handelsråd.
 
Til byfesten har vi fået flere sponsorbidrag ialt 46 tkr. I dette beløb er medregnet tilskud fra Faxe Kommune på 20 tkr.
 
Salg byfesten 29.548,00 kr. mad, øl. vand m.m. Dette er mindre end 2016, nok pga. af
vejret.
Vi glæder os derfor til det nye tiltag i år hVOr vi samarbejder med KIK og flytter byfesten til Karise stadion, og selvfølgelig bliver det godt vejr i år.
 
Vi har modtaget 12 tkr. fra Faxe Handelsråd til afvikling af "Sjov i Faxe Kommune", dette beløb dækker tilskud for både 2016 og 2017, men vores udgifter til begge arrangementer udgør 23 tkr.
Desværre var der ikke så mange der deltog, trods besøg af klovne, ansigtsmaler og musikunderholdning i 2017.
I forbindelse med Sjov i Faxe havde vi lille overskud på salg af drikkevarer, dog mest til cykelfolk fra Rynkebyholdet.
 
Indtægt fra Østsj. Vaskerifond, beløbet er anvendt til indkøb af flagstænger og flag.
 
Tilskud fra Faxe Kommune til Alle Karl af Risesvej på 41.3 tkr. hvor der blev plantet træer af frivillige og efterfølgende er træerne blevet vandet af Forsvarsbrødrene.
 
Udgifter:
Kontingent. Beløbet dækker kontingent til Faxe Handelsråd, Business Faxe og For. Karise Højskole.
 
Der er været lidt knas i opkrævning af kontingent til Faxe Handelsråd (ingen betaling Faxe Handelsråd i 2016) Blomster udgifter til byens blomsterkurve er stort set uændret.
 
Generalforsamling dækker bespisning og drikkevarer, ingen udgifter til lokaler, da den blev afholdt hos Hardbalhallen.
 
Kontorudg. Dækker regnskabsprogram, papir, kuverter, blækpatron m.m. Annoncen stort set uændret i forhold til 2016 (sponsor Super Brugsen til annoncer byfest) Juleaktivitet: dækker gløgg, æbleskiver, musik m.m.
 
Forårsakt. Fælles i hele kommunen med tilskud modtaget i 2017 12 tkr. (For 2016 og 2017) Aktivitet ved SuperBrugsen med klovne og ansigtsmaler og musik.
 
Nyanskaffelser dækker flagstænger og flag 29.370 kr. samt Iidt småting.
 

 
  Karise Kalender billigere end tidligere pga. uddeling sammen med Faxe Bugten. Dig har vi en opgave i fremtiden med uddeling.
 
Varme lidt dyrere end 2016, dyrere er brugt flere enheder end 2016 ?? Bank/opk. mindre pga. indkøb af indbetalingskort i 2016.
Tlf., bogføring mindre da en del af beløbet er ændret til regnskab under Stiftelsen.
 
Div. Hovedparten er valgmøde på Leopold i forbindelse med kommunevalget på 1.715 kr.
 
Byfestens udgifter er musik, anden underholdning, leje bord/stole, salgsvogn, indkøb af div. Varer til mad og drikke
 
Ny til byfesten bl.a. kaffemaskine, kander, lamper, el kabel m.m. Disse indkøb skal anvendes fremover til arrangementer i Karise.
Samlet overskud 14.646,44 kr.
 
Mindre overskud i år pga. mindre sponsorbidrag til byfest 14 tkr., mindre salg ved byfesten, Sjov i Faxe Kommune "underskud" 11 kr., nyanskaffelser Byfest, samt intet tilskud til blomster i 2017.
 
Stiftelsen:
Rengøring er indregnet i huslejen.
 
Udgifter:
Vand/ renovation mindre pga. fejl ved aflæsning af vandmåler i 2016, derfor har vi betalt mere i 2017 end 2016.
 
Rep. Renovering af lejligheder ifm. fraflytning maler/tømrerarb. samt el arbejde Div. beboermøde, markering af beboerne, medlem af Danske Udlejere, regnskab, Overskud 26.356,27 kr.
 
Overskud: mindre end tidligere pga. istandsættelser af lejligheder. Foreningens samlede overskud 41.002,71 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Kasseren gik kort igennem kontingenter for privat og erhverv samt annoncepriser i Karise kalenderen.
 
Det blev enstemmigt godkendt.
Ad. 5. Følgende var på valg. Bestyrelsen.
Martin Kleist Holm, Marianne Olsen, Eli Jacobi Nielsen, Tina Knudsen, Vakant
Bilagskontrollant. Janni Røntoft
 
Følgende blev genvalg:
 
og Borgcrforcning
 

'.
                                                                          .—    .                                                                 

Marianne Ørgaard    -
 
Dirigent

Marianne Lund Referent.

 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise