Endelig har vi i Karise fået den længe ventede Haveaffaldsplads.

Sted: Ved T-krydset Dalbyvej / Dalbyvej i Karise.AffaldPlus skriver i en pressemeddelelse bl.a.:
”I forbindelse med åbningen vil der være taler, snoreklip, kaffe og te, kage, frugt og drikkevarer til alle, der har lyst til at deltage i åbningsfesten.
Efter snoreklip er Karise Haveaffaldsplads officielt åben, og alle har herefter mulighed for at aflevere sit haveaffald på pladsen.
Private kan frit benytte pladsen og erhvervsbiler faktureres pr. besøg.
Man kan aflevere sit haveaffald på dagen og fremover.
Haveaffaldspladsen vil være klar til at modtage ca. 12.000 indkørsler om året. I mængder forventes det at udgøre ca. 800 tons som 40 - 50 lastbiler vil transportere til Faxe komposteringsanlæg, hvor de forveddede dele energiudnyttes og resten afsættes som råkompost.
Karise Haveaffaldsplads bliver, som de fleste af vores haveaffaldspladser, døgnåben.
Den nye haveaffaldsplads bliver den 10. i rækken, hvoraf 9 af pladserne er døgnåbne. Vi har rigtig gode erfaringer med vores døgnåbne haveaffaldspladser, da det er nemt for folk at sortere og aflevere. Haveaffaldspladserne er videoovervåget, og vi aflæser automatisk nummerplader på alle biler i forbindelse med fakturering af besøg fra erhvervsbiler.
Den nye haveaffaldsplads i Karise bliver en naturlig del af landskabet med en stor jordvold med grøn beplantning rundt om pladsen. Derudover har AffaldPlus besluttet at opsætte små parklamper på haveaffaldspladsen, frem for høje master. Det gør vi for at skæmme landskabet mindst muligt og spare på naturens ressourcer
.”
 
Karise Håndværker- og Borgerforening (KHB) er fra starten blevet inviteret med til at pege på områder. KHB har medinddraget Karise Dialogforums mange forskellige foreninger, således at vi har forsøgt på demokratisk vis at medinddrage så mange borgere som muligt.


 
Første spadestik til den kommende døgnåbne haveaffaldsplads i Karise, på hjørnet mellem Dalbyvej og Dalbyvej (!!) blev taget tirsdag d. 9. maj.

Byrådsmedlem Jørgen Egede Johannessen som samtidig sidder i AffaldPlus bestyrelsen, tog det første spadestik, med en gravemaskine.

Pladsen forventes åbnet d. 2. september 2017.
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise