Til
Center for Plan og Miljø Faxe kommune
 
 
Karise Dialogforum har følgende forslag vedr. ny Haveaffaldsplads i Karise:
 
Vi mener det er vigtigt,
 
  • at det bliver en befæstet plads med f.eks.fliser.
 
  • at der beplantes rundt om pladsen, så det virker harmonisk og falder godt ind ilandskabet.
 
  • og så er det i øvrigt dejligt, at der placeres en haveaffaldsplads iKarise.
 
Venlig hilsen Pia Jensen
Tlf. 27 20 88 12
 
Karise Dialogforum består af følgende foreninger: Karise Idræts Klub (Nina Nyboe), Karise og Alslev menighedsråd (Jan Christensen), Foreningen Karise Højskole (Susanne Holm), Forsvarsbrødrene (Kurt Poulsen), KFUM-spejderne (Lene Rasmussen), Familie og Samfund (Inge Christoffersen), Visekælderen (Henning Christensen),
Grundejerforeningen Præstebjerg (Pia Jensen), Karise Håndværker og Borgerforening + byrådsmedlem (Eli Jacobi Nielsen) samt byrådsmedlem Marianne Ørgaard
.

---------------------------------------------------------------------------

Høringssvar vedr. Lokalplan 200-22, Boligområdet Permatopia i Karise

 
 
-      indsendt af Karise Dialogforum, en uformel sammenslutning af repræsentanter fra følgende foreninger i Karise:
Karise/Alslev Menighedsråd (Jan Christensen), Karise Efterskole (Henrik Friis), Karise Håndværker og Borgerforening (Tina Knudsen), Trafikudvalget på Karise skole (Torben Kapper), Foreningen Karise Højskole (Susanne Holm), Karise Idræts Klub (Nina Nyboe), Forsvarsbrødrene (Kurt Poulsen), KFUM-spejderne (Lene Rasmussen), Familie og Samfund (Inge Christoffersen), Visekælderen (Henning Christensen), Grundejerforeningen Præstebjerg (Pia Jensen), SSP lokalgruppe (Lene Bo Pedersen), samt lokalpolitikerne Marianne Ørgaard og Eli Jacobi Nielsen.
 
 

Karise Dialogforum har følgende kommentarer:

 
Det er et spændende projekt, som vi samtidig tænker er godt for Karise by og Faxe kommune, da det kan give vækst på flere områder.
Det vil øge børnetallet i institutioner og skole, hvilket der bør tages højde for i ejendomsstrategien og skolestrukturen.
Vindmølle og lejeboliger er ændringer i forhold til tidligere plan, men vi accepterer disse ændringer.
Udenfor selve lokalplansområdet vil trafik til og fra området blive øget, hvilket vi synes der skal være særlig opmærksomhed på i forhold til skolevej. Her tænkes bl.a. forlængelse af fortov på Græsvej og fx etablering af en gangsti indenfor Permatopia-området, som udmunder nærmere det eksisterende fortov.
Alt i alt er vi positive over for projektet og ser frem til at det gennemføres.
 
 
 
 
På vegne af Karise Dialogforum Pia Jensen
Drosselvej 64, 4653 Karise
 
Tlf. 27 20 88 12
 
 
Feb. 2015


 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise