Historik

Okt. 2016

Tanken om dialogforum opstod på Karise Håndværker og Borgerforenings (KHB) generalforsamling i 2011, hvor byrådsmedlem Marianne Ørgaard havde et indlæg om Faxe kommune og hendes byrådsarbejde. Marianne Ø. Kom med mange gode ideer om hvad man kunne gøre for Karise og tilføjede flere gange ”jeg kan jo ikke gøre det alene”. Herefter opstod tanken om et dialogforum bestående af en repræsentant fra hver forening i Karise samt på det tidspunkt Marianne Ørgaard, som da var eneste byrådsmedlem fra Karise.

Hver forening vælger selv sin repræsentant, der herefter deltager i dialogforums møder. Tanken er, at der afholdes møder med 3-5 mdrs. interval. Den enkelte repræsentant ”bærer” således ideer/forslag/initiativer fra egen forening til dialogforum og retur igen.

Det første møde blev afholdt d. 5. sept. 2011 med overskriften: Hvad kan vi gøre for Karise by og borgerne ?

Siden udviklede det sig til, at vi afholdt 4-6 møder årligt (efter behov), har haft fokus på udvikling af Karise. F.eks. har vi:

- selv afholdt et borgermøde og senere indgået / medvirket til de kommunale borger-dialogmøder
- Vi har afgivet høringssvar til Kommunalplan 13 og Trafikhandlingsplan mv.
- Arrangeret ”Ren by” nu i 5 år..
- P.t. har vi en arbejdsgruppe, der arbejder med forskønnelse af Karise, hvor en allé / flere træer indgår Derudover dialog og sparring foreningerne imellem
- De 2 lokalvalgte byrådsmedlemmer deltager i gruppen

Vi arbejder ikke politisk, men ud fra vore egne ideer, holdninger og ønsker for Karise og opland.

 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise