Det er med dyb sorg at bestyrelsen erfarer at Hugo Rasmussen i dag den 7. september 2016 er afgået ved døden.
 
Bestyrelsen har fået underretning fra familien og vi er også orienteret om at der ikke bliver nogen bisættelse da Hugo, efter eget ønske, er kørt til Panum instituttet.

 
Hugo har været med i bestyrelsen lige knap 20 år (til april).

 
Hugo har være en meget engagerende, aktiv i bestyrelsen og har deltaget meget aktivt i de arrangementer som igennem årene er blevet afviklet.

 
Med det engagement som Hugo har udvist vil han blive savnet.

 
Hugo efterlader sin hustru, Lene og 2 voksne børn og børnebørn
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise