Aktiviteter/arbejdsgrupper:


Ren by: KD står årligt for dette arrangement. Det afvikles den sidste lørdag før St. Bededag fra kl. 10-13, for at byen kan vise sig fra sin bedste side på konfirmationsdagene. Det sker i samarbejde med Vej og Park - og byens institutioner forsøger at tage en tørn i dagene op til.

Arbejdsgrupper pt., som bl.a. er i tråd med Dialogprojektet (se under Dialogmøder):

Forskønnelse af Karise / Allégade på Karl af Risesvej: Kim Carlsen, Henning Christensen, Pia Jensen

Formål:

Forskønnelse af Karise, en allé byder velkommen. - Oplevelse af større fællesskab. - Derudover kan en allé give sidegevinster som øget trafiksikkerhed (især for cyklister/skoleelever) og mulig bosætning.
 
Status pt.: Vi har ansøgt om puljemidler i Dialogprojektet og fået bevilget penge til træer mm. Vi forventer, at der skal plantes ved et arrangement med borgerdeltagelse i løbet af foråret 17, muligvis i slutningen af april.
 
Historisk rute: Marianne Holmegård, Erik Ahrensberg, Henning Christensen fra ”Kulturgruppen Fru Marthe”
 
Formål: At fortælle ”den gode historie” på en måde så byens borgere såvel som gæster kan få en oplevelsestur gennem byen samtidig med historiefortælling/-formidling.

 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise