Karise Håndværker- og Borgerforening inviterede igen i år, traditionen tro, til juletræstænding den sidste fredag før 1. søndag i advent.
 
Vi var omkring 100 mennesker omkring juletræet. Dejligt at se, at en del havde nissehuer på. Juletræet var opstillet på Karise torv på hjørnet af Banevej og Bredgade.
 
Det flotte træ var i år leveret af: Irma Nielsen, Nørrebro 13 i Karise. Tak for det.
Foreningen havde i år fået god hjælp af træfælder Henrik Christensen, Bredgade 38 i Karise. Også tak for hjælpen til ham.
Vognmand Tim Hansen havde hentet træet og var med til opstillingen. Tak for hjælpen.
 
Faxe kommune havde (vederlagsfrit) gravet et nyt hul og isat et rør til juletræet, så det bedre kunne blive sat. Og et par lokale håndværkere havde gravet et elkabel ned til juletræsbelysningen.
 
Selve julemanden indfandt sig og forestod selve tændingen af julelysene, godt hjulpet af de mange børn, som var kommet i dagens anledning.
Herefter blev der danset omkring juletræet samt sunget nogle julesange.
 
Til slut blev alle tilstedeværende inviteret på gløgg, æbleskiver, kakao, klementiner og slik.
Familie og Samfund hjalp med at få uddelingen. Tak for det.
 
Karise Håndværker- og Borgerforening har betalt de medvirkende samt traktementet
Juletræet tændes på Karise torv, d 27/11-2016
Julemanden sørgede for den gode stemning
..mens Familie og Samfund sørgede for gløgg og æbleskiver
Juletræet - lige før det fældes
Træfælder Henrik Christensen
og hans hjælpere
Så er træfælder Henrik Christensen
gået i gang.
Juletræets giver, Irma Nielsen,
overvåger træfældningen.
Der synges omkring juletræet
Så danses der omkring juletræet
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise