Knud Erik Hansen, Socialdemokratiet

1.      Baggrund


Jeg har været borgmester i 8 år. Vi har i Faxe Kommune med mig som borgmester via sikker økonomistyring og en række vigtige politiske beslutninger fået råd til at bruge flere penge til gavn for borgerne. Pengene er skaffet ved at reducere kommunens administration og ledelse, ved effektivisering af driften af kommunens ejendomme og ved afvikling af gæld. I alt omkring årligt 75 mio. kr., der i dag bruges til service til borgerne. Til varme hænder. Alt dette har kun været muligt, fordi det er lykkedes at samle et bredt politisk flertal hen over midten til disse svære beslutninger. Jeg vil arbejde for, at de vigtige beslutninger også efter kommunalvalget træffes af et flertal af partier hen over den politiske midte til gavn for kommunens borgere.
 
2.      Generelle holdninger i forhold til Faxe Kommune

A.   ALLE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE

Vores børn og unge skal godt i gennem kommunens skolevæsen. Det gør de fleste heldigvis, men der er desværre en ret stor gruppe, som ikke kommer videre. Der skal generelt en større indsats til, men folkeskolen kan ikke løse det alene. Vi skal derfor sikre, at den netop aftalte nye FGU får en skole placeret i Faxe Kommune, så det om 5 år er lykkedes at få alle unge under 25 igennem en uddannelse.
B.    ET GODT LIV TIL VORES YNGSTE

Der er pres på medarbejderne i kommunens daginstitutioner. Der fødes igen flere børn, og nye hurtige togforbindelser skaber tilflytning af nye børnefamilier. I det nye budget for 2018 har vi afsat ekstra midler til sociale normeringer. Der skal mere til i de kommende år. Det er i daginstitutionerne vi skal forberede det gode liv for vores børn.
C.  BEDST I DANMARK TIL ÆLDREPLEJE
Jyllands Posten har udnævnt Faxe Kommune som bedst i landet til ældrepleje. Vi skal gøre livet for vores ældre endnu bedre. Vi skal fortsat udvikle vores fremragende dagcentre, Æblehaven, Oasen og Dalgården, gøre regionens korteste ventetid på genoptræning (6 dage) endnu kortere og stadig udvikle tilbuddene til demente, f.eks. i den nye demenslandsby, Grøndalshusene
3.      Specielle planer / ønsker / visioner for Karise
Jeg har en vision om, at Permatopia med den store interesse og venteliste vil medføre, at der inden for de næste 5 til 10 år vil blive etableret yderligere 2-3 bæredygtige landsbyer til. Det vil give grundlag for styrkelse af både skole og daginstitution og give mere volumen til fritids- og foreningsliv med nødvendig haludvidelse som resultat.
Jeg forestiller mig også, at mindre erhvervsvirksomheder på et bæredygtigt grundlag vil blive trukket til, og her skal kommunen være klar med de nødvendige tilladelser m.m. 
Nicolaj Lund Jensen, Radikale Venstre

Baggrund:

 
Jeg hedder Nicolaj Lund Jensen og er spidskandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre.
 
Jeg er gift med Jimmi, og sammen har vi vores datter Vera og schæferhunden Eddie, vi bor i et af Gisselfelds huse.
 
Jeg har et firma med design- og boligtilbehør, hvor vi eksporterer til hele Europa.
 
Fritiden bruger jeg på havearbejde og gåture i skovene omkring Gisselfeld. Herudover sidder jeg i menighedsrådet i Ulse, Øster- & Vester Egede og er aktiv i den lokale Schæferhundeklub i Rønnede. 

Generelle holdninger Faxe Kommune:
 
Jeg vil have fokus på at øge bosætningen og skabe vækst og arbejdspladser i Faxe Kommune. Jeg vil arbejde for at vi investerer mere i uddannelse, velfærd og infrastruktur.
Jeg vil inden for alle politikområder træffe beslutninger i samspil med borgerne og dermed have nærdemokrati og decentralisering som kerneelementer.
Jeg ønsker at have fokus på den grønne omstilling og udviklingen af bæredygtige løsninger.  Klima- og miljøteknologi er vejen frem og skaber grønne arbejdspladser. Her skal husstande og erhvervslivet være aktive medspillere, for vækst og grøn omstilling skal gå hånd i hånd. Jeg ser det som et fælles ansvar at aflevere en ordentlig klode til vores børn.
Jeg ønsker at det skal være attraktivt at bo og leve i Faxe Kommune, derfor vil jeg arbejde for at vi har attraktive dagsinstitutioner og folkeskoler, en velfungerende infrastruktur fysisk såvel som digitalt og at kommunens forskellige byområder udvikles.
Investeringer i infrastruktur er væsentlig for at et samfund kan udvikle sig og være med til at skabe sikre færdselsveje for både hårde og bløde trafikanter. Vi vil arbejde for at infrastrukturen i kommunen gøres mere sammenhængende med nyanlæg af vejstrækninger og cykelstier.

Visioner for Karise:

At der etableres en tunnel for at skabe sikker skoletrafik over jernbaneoverskæringen til skolen.
At der bygges en ny idrætshal i forbindelse med den gamle hal.
Herudover vil jeg arbejde for at Karise (ligesom andre bysamfund i Faxe Kommune) får en stærk og unik profil, der gør byen attraktiv for nye borgere.
Karise har et stort potentiale efter Permatopia står færdigt som er helt unik. Dette skal selvfølgelig understøttes, da jeg tror på at Permatopia vil have en stor indflydelse på Karises vækstpotentiale både for bosætning men også for erhvervslivet. 
 
Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti

Baggrund:

 
Valgt til byrådet i for Dansk Folkeparti ved valget i 2013
Gruppeformand for DF, og spidskandidat til KV2017
Næstformand i Teknik og Miljøudvalget
Næstformand i Erhvervs og Kulturudvalget
Medlem af Hegnsynet
Medlem af Beredskabskommisionen

Bestyrelsesmedlem/webmaster i Karise Håndværker og Borgerforening

Deltager i Karise Dialogforum
 
62 år gammel, født i Esbjerg, bosat i Karise siden 2003, gift med Ester, far til 3 børn – ingen hjemmeboende. Uddannet som landmålingstekniker i 1972, har arbejdet knap 30 år i Grønland, Afrika, Asien mm, er nu ansat i en større dansk entreprenørvirksomhed.
 
Faxe Kommune:
 
Vi skal fastholde en realistisk vurdering af Faxe Kommunes muligheder for udvikling og opblomstring.
Der skal med smidig og effektiv sagsbehandling støttes op om de erhvervsvirksomheder er parat til at etablere og udbygge arbejdspladser i kommunen, dette gælder ikke mindst indenfor turismesektoren, hvor der forsat er et stort potentiale qua den smukke natur, men man må være afklaret omkring behovet for først og fremmest at skabe de bedst mulige forhold for borgerne i kommunen, både de unge og ældre, for at fastholde og udbygge bosætningen.
Der skal derfor arbejdes henimod bedre normeringer i daginstitutionerne, større faglighed i folkeskolen, specielt udskolingen, og et løft af kvaliteten i ældreplejen. Finansieringen af dette skal først og fremmest ske ved at reducere anlægsbudgettet, således at dette kun indeholder de reelt nødvendige udgifter til sikring af infrastrukturen i kommunen.
 
Karise:
 

Karise er attraktiv som bosætningsby i kraft af de gode offentlige transportmuligheder som Østbanen sikrer, veldrevne dagligvarebutikker, nærhed til naturen og tilstedeværelsen af en skole med 0 – 9. klasse. Denne position skal understøttes med opbakning til foreningslivet der er en væsentlig faktor i den sociale sammenhængskraft i byen, og en gradvis udbygning af bl.a infrastruktur og idrætsfaciliteterne i byen, herunder ikke mindst en ny multifunktions-idrætshal.
Infrastrukturen udbygges gradvist, med støtte fra de lokale politikere, bl.a.har DF taget initiativ til belysning langs jernbanestien og opstart af fodgængertunnel under jernbanen, mens Borgerlisten har foranlediget opførelse af ny toiletbygning ved stationen. Denne proces skal fortsætte de kommende år.
Samtidig skal der sikres tilstedeværelse af et varieret udbud af boliger, med en fremsynet lokalplanlægning der inkluderer områder til såvel traditionelt parcelhusbyggeri som almennyttige tæt/lav- eller rækkehusboliger
. 
Kenneth M Nielsen, Liberal Alliance

1: Baggrund


Årgang 1974
Arbejder som IT arkitekt hos Microsoft
Spidskandidat for Liberal Alliance Faxe ved kommunalvalget i 2017.
Jeg bor i Vester Egede sammen med min hustru Lotte, vores 4 børn (2 plejebørn) og hundene Bailey og Sigurd.
Lotte og jeg boede tidligere i København, men da vi fik tvillinger i 2005 ville vi gerne have et hus med masser af plads og en stor have.
Vi ønskede at finde et sted med smuk natur, højt til himlen og ikke mindst gode transportforhold, da mit arbejde var - og stadigt er - i København.
Vi faldt pladask for et hus i Vester Egede. Vi nyder at bo tæt på Gisselfelds skove og kun et kvarters kørsel til stranden i Faxe Ladeplads og Strandholm. Og det er ren luksus, at det kun tager få minutter at komme fra vores hjem til motorvejsafkørslen i Rønnede.
 
2: Generelle holdninger i forhold til Faxe Kommune

Jo flere vi bor i kommunen - jo flere er vi om at dele omkostningerne til vedligeholdelse af veje, drift af biblioteker, anlæg af legepladser, gode lokale skoler og anden velfærd.
For at tiltrække flere tilflyttere er det vigtigt, at skatten er lavest mulig, at grundskylden ikke stiger, og at vi har velfungerende institutioner og skoler, der dækker familiernes behov - også når arbejdstiden ligger udenfor normal kontortid.
For til stadighed at kunne tiltrække tilflyttere skal vi skabe de rette rammer for erhvervslivet via eks. lettere sagsgang, mindre bureaukrati og unødige regler. Faxe Kommune rasler ned ad ranglisten i de undersøgelser som Dansk Erhverv og Dansk Industri har lavet om erhvervsklima og erhvervsvenlighed. Det kan vi gøre meget bedre.
Hvad kendetegner Faxe Kommune om 10 år?
Der har været et øget befolkningstal i alle årene, således at vi nu har rundet 40.000 indbyggere. En massiv indsats for at rette op på hvordan erhvervslivet ser på Faxe, har båret frugt. Flere virksomheder har slået sig ned i kommunen, med afledte effekter, såsom tilflytning af medarbejdere, faldende ledighed generelt i Faxe, samt en forbedret økonomi for kommunes budget.
Ligeledes har Faxe kommune, været hjulpet af stigende huspriser nordpå, hvilket har fået familier til at søge sydpå, pga. mulighed for langt mere for pengene, tæt på naturen og hovedstaden.
De lokale skoler har fået ro og lov til at være selvadministrerende i det omfang loven tillader det, resultatet er en velfungerende skole, som ligger bedre i nationale målinger.
 
3: Specifikke ønsker / planer / visioner for Karise
 
Jeg mener at der i Karise er gode takter, der er Permatopia, som er et fantastisk projekt. Det skal der virkelig ses på og læres af, mange af de andre bysamfund i kommunen kan lade sig inspirerer af dette. Jeg ved der også er behov for en Hal i karise, det er dog ikke noget jeg kan love kommer, men jeg kan i hvert fald love at det er noget der skal undersøges – og så mener jeg at det er et oplagt projekt til et privat / offentligt samarbejde, det tror jeg vil gøre at projektet får luft under vingerne langt hurtigere.

 
 
Henrik Friis, Socialistisk Folkeparti

Lidt om mig:


Min kone Vivi og jeg har boet i Karise siden 2006, hvor vi flyttede til byen for at oprette Karise Efterskole. Siden har vi udviklet Særligt Tilrettelagt Uddannelse, botilbud og socialøkonomisk virksomhed, som nu er organiseret i Karisefonden, hvor jeg er direktør.
Som snart 60-årig er jeg beriget med børn og børnebørn. Bliver der lidt fritid, bruger jeg gerne tiden på golfbanen eller ved bridgebordet. Jeg har i en årrække været formand for Danmarks Bridgeforbund
 
Velfærd:

Velfærdsstaten er unik for Danmark og fundament for vores demokrati og fællesskab. Det skal vi værne om.
Jeg vil kæmpe for, at Faxe Kommune yder en god velfærd, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentligt, og hvor ingen udelukkes fra fællesskabet. Vi skal blive endnu bedre til at skabe lighed og forebygge sociale problemer. Velfærd kommer ikke af sig selv. Velfærd er noget vi skaber.
 
Folkeskolen:
Folkeskolen skal netop være folkets skole og hermed en afgørende kulturbærende faktor i vores kommune. Derfor skal skolen prioriteres. Alle elever skal have de bedste muligheder for at lære – uanset familiens sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund.
Jeg vil arbejde for maksimumgrænse på 24 elever i klasserne og to-lærerordning i indskolingen. Lærere og pædagoger skal sikres gode arbejdsvilkår med rigelig forberedelsestid og mulighed for efter- og videre uddannelse.
 
En kommune i vækst:
Jeg vil bidrage til, at vi får sat en optimistisk og ambitiøs vision for Faxe Kommune. En kommune, der arbejder målrettet efter en bæredygtig vækst. Der skal satses på grøn omstilling og dynamisk erhvervspolitik. Jeg vil stå på mål for en venstreorienteret, økonomisk ansvarlig politik, hvor pengene bliver brugt på at fremtidssikre vores samfund.


 
Lars Christensen, Enhedslisten

Født i Førslev ved Haslev. Uddannet skolelærer.
Gift med Susanne der er Seminarielærer.
Bor i Fakse Ladeplads.
Tre drenge på 14,18 og 20 år.
Arbejdet 3 år på skolehjem, 14 år som efterskolelærer, 13 år på Møllevangsskolen i Kongsted, nu på 4. år på Hellested Friskole.
Min fritid har i rigtig mange år været fyldt med at være træner i håndbold og fodbold. En del af årene i Karise Idrætsklub.

Min motivation til at gå aktivt ind i lokalpolitik kom efter at den kommunale skolestruktur blev ændret for 5-6 år siden. Dens centralistiske indhold ville i mine øjne være helt ødelæggende for mange af kommunens små bysamfund.
Da jeg altid havde stemt venstresocialisterne / enhedslisten, var det dette parti der blev mit ståsted.
Enhedslisten er af natur decentralt. Beslutninger træffes bedst så tæt på borgerne og i samarbejde med disse som muligt. Enhedslisten ønsker udvikling i hele kommunen. Dette skal ske i respekt for de forskellige byers særpræg.  Aktive grupper og borgere i lokalsamfundet er den bedste garanti for en bys overlevelse.
Enhedslisten er et grønt parti. Når nu store undersøgelser viser, at børns hjerner tager skade af de sprøjterester, deres moder har indtaget under graviteten, kan det kun gå for langsomt at få indført økologisk mad i vores institutioner.
Karise er et område hvor der flere steder er dårlige teleforbindelser. Vores borgmester kæmper godt for at få det ændret. Enhedslisten støtter hans indsats for dette.
Erhvervsmæssigt har Enhedslisten været med til at få nedsat tiden det tager at få en byggetilladelse. Vi går ind for sociale klausuler ved kommunale projekter:
1) Virksomhederne skal have lærlinge.
2) Firmaer der bruger underbetalt arbejdskraft skal sættes i karantæne.
Vore egne virksomheder skal nemlig konkurrere på lige vilkår.


Enhedslisten glæder sig til aftenen og ser frem til mange gode spørgsmål.

 
Marianne Ørgaard, Borgerlisten

Baggrund:


60 år gammel, bosat i Karise siden 1978.
Gift med John Tropp Larsen. Vi har 2 voksne sønner.
Statsaut. Fodterapeut, har drevet selvstændig virksomhed siden 1977.
Valgt til byrådet, for Borgerlisten, i 2009.
Genvalgt i 2013.
 
Nuværende poster:
Næstformand i social- og sundhedsudvalget.
Medlem af uddannelsesudvalget.
Medlem af Børn & Unge udvalget.
Medlem af statusgruppen Business Faxe.
Medlem af Æblehaven’s bestyrelse.
 
Generelle holdninger til Faxe kommune:


I Faxe kommune skal vi have focus på sammenhængskraften. Kommunen har
ikke et naturligt midtpunkt. Den absolute største by Haslev, ligger ikke centralt
placeret. Infrastrukturen fungerer ikke optimalt, hvilket skaber problemer for den
enkelte borger i at nå fra den ene del af kommunen til anden del.
Den næststørste by er Faxe, derudover er der 5 lokalområder. Lokalområderne bør
tilskrives en større betydning, mere end halvdelen af kommunens indbyggere er
bosat udenfor de 2 største byer. Før vi erkender dette bliver det svært at få en
større sammenhængskraft i Faxe kommune.
Et andet problem er den centralisering der sker med bl.a. områdeledelse, indenfor
skole-, daginstitutions- og plejecenterområdet

Borgerlisten’s Valg og Værdier kan læses på: www.borgerlistenfaxe.dk

 
Specifikt for Karise:

Karise’s centrale placering skal udnyttes maximalt. Vi er en stationsby med gode
offentlige transportmuligheder, vi har som det eneste område i Faxe kommune
natbusser. Transportmulighederne skal bevares og gerne udbygges. Vi har en
dejlig natur. Et velfungerende foreningsliv med mange aktive ildsjæle. Gode
dagligvare- og flere mindre detailbutikker.
Karise er det eneste lokalområde, i Faxe kommune, med et lægehus, tandlæger og
et apotek.
Karise er i en positiv udvikling. Der er en øget tilflytning og et stigende børnetal.
Det er derfor vigtigt at bevare en skole med 0 - 9 klasse, at vi kan tilbyde gode
pasningsmuligheder, både indenfor dagplejen - vuggestuen - børnehaven.
SFO’en og ungdomsklubben skal selvfølgelig også bevares.
Permatopia vil helt sikkert være med til at skabe mere liv i lokalområdet og vi ser
frem til at projektet står færdigt i starten af 2018.
Idrætshallen har længe været alt for lille, der ligger et færdigt projekt fra KIK. Større
og bedre idrætsfaciliteter vil være til gavn for hele lokalområdet. Der iværksættes i
det kommende år en behovsanalyse for udbygning/nybygning af haller i Faxe
kommune.
I 2018 bliver der opført en toiletbygning ved Karise station. Udearealerne ved
Karise skole bliver opgraderet med 1 million. Og projekteringen af en tunnel ved
Solagervej/Møllevej påbegyndes.
Når Supersygehuset i Køge er færdigt, vil der opstå et øget behov for boliger.
Karise’s placering gør at vi skal være på forkant med udviklingen, og være klar
med nye boligudvidelser.
Jeg vil fortsat aktivt arbejde for en positiv udvikling af lokalområdet, ligesom jeg
stadig vil deltage i arbejdsgruppen Dialogforum.


 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise