KARISE  DIALOGFORUM                                                                                   
 
Karise Dialogforum* (KD) er en paraplyorganisation under Karise Håndværker og Borgerforening, som repræsenterer foreninger og organisationer, der har tilknytning til Karise og opland.

Formålet er, at fremme udvikling og aktivitet i Karise og opland.


 

Lidt baggrund for Karise Dialogforum:

Tanken om dialogforum opstod på Karise Håndværker og Borgerforenings (KHB) generalforsamling i 2011, hvor byrådsmedlem Marianne Ørgaard havde et indlæg om Faxe kommune og hendes byrådsarbejde. Marianne Ø. kom med mange gode ideer om hvad man kunne gøre for Karise og tilføjede flere gange ”jeg kan jo ikke gøre det alene”. Herefter opstod tanken om et dialogforum bestående af en repræsentant fra hver forening i Karise samt på det tidspunkt Marianne Ørgaard, som da var eneste byrådsmedlem fra Karise.


Karise Dialogforum (KD) består af en repræsentant fra foreninger / organisationer + lokalpolitikere. Det kan være mange typer foreninger og organisationer, lokalbestyrelser i en institution eller boligforening mm. Det vigtige er, at foreningen er tilknyttet Karise med opland.

 
Forretningsorden:

Kontaktpersoner: Vælges af KD og er bindeleddet mellem kommune, presse mv. og skal sikre, at alle de tilhørende foreninger/organisationer informeres og at der gives en evt. samlet tilbagemelding.

Pia Jensen - primærkontaktperson til KD, tlf. 27 20 88 12, Email: piaib@4653.dk
Jan Christensen - kontaktperson til KD, tlf. 56 71 00 23 / 20 31 80 69, Email:
jc@atterup.dkKD kan nedsætte arbejdsgrupper, hvor der kan deltage personer fra Karise med opland, som har interesse for emnet.

 
 
Karise Dialogforum (KD) består af samarbejdspartnere til Karise Håndværker- og Borgerforening (KHB):
 • 1 repræsentant fra forskellige foreninger som hører til i Karise /4653
 • 1 repræsentant fra institutioner som hører til i Karise /4653
 • De lokalvalgte medlemmer af byrådet som bor i Karise /4653.
 
Kommissorium for KD:
 • Koordinering af arrangementer i Karise (undgå arrangementer for tæt påhinanden)
 • Samarbejde om arrangementer i Karise
 • Foreningsmæssig sparring og idéudveksling
 • Styrke fællesskabet og medvirke til udvikling af Karise
 • Evt. medvirke til at kvalificere høringssvar, fx kommuneplan  mm.
 • Evt. medvirke til et årlig borgermøde evt. i samarbejde med Faxekommune
 
Organisering:
 • KD er en arbejdsgruppe under KHB.
 • Antal af møder aftales løbende ud frabehov.
 • Megen indbyrdes dialog samt dagsorden og indkaldelse til møder sker via mail. Referatm.m. udsendes via mail til repræsentanterne i KD.
 
Repræsentanterne fra foreningerne, som deltager i KD, vælger selv, om de ønsker at være medlem af KHB.
 
KD refererer til KHB. Evt. høringssvar eller lignende skal igennem KHB, inden de videresendes.
Det tilstræbes, at der ved afsendelse af bl.a. høringssvar m.m. beskrives hvilke personer / foreninger, som er medunderskriver af pågældende høringssvar.
 
Foreningernes selvstændighed kan ikke ændres.

  

*Karise Dialogforum består pr. 1.6.2016 af følgende repræsentanter: Karise/Alslev Menighedsråd (Jan Christensen), Karise Håndværker og Borgerforening (Eli Jacobi Nielsen), Karise Idræts Klub (Nina Nyboe), Forsvarsbrødrene (Kurt Poulsen), KFUM-spejderne (Lene Rasmussen), Familie og Samfund (Inge Christoffersen), Visekælderen (Henning Christensen) Grundejerforeningen Præstebjerg (Pia Jensen) Solhavecenteret (Lis Kramer Pederse) Karise Børnehus (Jeanee Kildegaard) Vejlaug Ingersvej 29-52 (Marianne Hammer Ebbe) samt byrådsmedlemmerne Marianne Ørgaard/Borgerlisten, Henrik Friis/Socialistisk Folkeparti og Eli Jacobi Nielsen/Dansk Folkeparti

--------------------------------------------------------------------------------

I samarbejde med Karise Håndværker og Borgerforening - har Karise Dialogforum arrangeret borgermøde i forbindelse med Faxe Kommuneplan 2013, samt valgmøde i forbindelse med kommunevalget 2013. Yderligere har Karise Dialogforum afgivet høringssvar i forbindelse med Faxe Kommunes Trafikhandlingsplan 2013-2016, Faxe Kommuneplan 2013 og Lokalplan Karise Permatopia 2015.


 

Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise