Vi har lige holdt fastelavn,

Skal Karise fortsætte med at:

              - holde fastelavn ?
              - holde byfest / markedsdag ?
              - bevare byen juletræ ?
              - juletræs udsmykning i lysmasterne ?
              - have flagalle på flagdage ?
              - flage når der er konfirmation i byen ?
              - have blomsterkurve i lysmasterne ?
              - flag og byvåben i lysmasterne ?

Vi er nu en bestyrelse på kun 7 medlemmer, som mangler 1 kollega.

Hvis ikke vi får tilført nye kræfter, bliver vi nødt til at skære ned på vores aktiviteter.

Bor der nogen i Karise, som kunne tænke sig at være med til at bevare en aktiv by ?  -  som bestyrelsesmedlem ? eller - frivillig hjælper ?
 
Slå på tråden til formanden – eller skriv en mail.
              Pilon Foghmar
              Drosselvej 37 c
              4653 Karise
              mail.: formand@4653karise.dk
                           tlf.: 27 10 14 00.

Bliv medlem af Karise Håndværker og Borgerforening – medlemskab 150 kr. årligt.

Har du lyst og interesse for at gøre en indsats for din by, så der fortsat kan blive

Fastelavn – Byfest - Blomsterudsmykning – Juletræ i Karise???
 
Henvendelse til formanden, Pilon Foghmar: formand@4653karise.dk eller kasserer Grethe Larsen: kasseren@4653karise.dk

Der er i øjeblikket en plads ledig i bestyrelsen, der skal besættes ved generalforsamlingen den 24. april
- har det din interesse hører vi gerne fra dig.
 
Karise Håndværker-og Borgerforenings formål er, at fremme interesser, der tjener til gavn og glæde for borgere i Karise.
Samle medlemmer og andre borgere i Karise til fælles arrangementer (erhvervsmæssig/social og kulturel karakter)
Tilbyde bolig i Håndværkerstiftelsen på Drosselvej 7, Karise
 
Som medlem er du med til at støtte Karise Håndværker-og Borgerforenings arrangementer:
 
Fastelavn: Efter gudstjeneste slår vi katten af tønden og kårer kattekonger/dronninger
Byfest: I 2017 forsøger vi igen med en byfest med fællesspisning, underholdning m.m.
Byens juletræ: Træet tændes af julemanden og vi synger julesange og der er gratis æbleskiver med gløgg/kakao.
Om sommeren har vi blomsterudsmykning og flag i byens lygtepæle
Omkring juletid juleudsmykning i byens lægtepæle

Vi er meget interesseret i forslag til flere aktiviteter i Karise med hjælp fra vores medlemmer.

 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise