Til
 
Center for Plan & Miljø Faxe kommune
 
 

Høringssvar vedr. Planer for nyt vandværk i Karise.

 
Karise Dialogforum har følgende bemærkninger og bekymringer vedr. det nye vandværks placering og område.
 
Selve placeringen af vandværket synes vi er helt i orden.
 
Bekymringen går på, om det udlagte område vil blokere for en evt. fodgængertunnel fra Solagervej /Solparken under jernbanen til Møllevej, hvor skole og hal ligger.
 
Det er et ofte udtrykt ønske i Karise, senest i forbindelse med Dialogprojektet, at der bør være bedre stiforbindelser til skole og idræt og en tunnel i dette område har tidligere indgået i lokalplaner. Derudover udvides boligområdet øst for jernbanen betydeligt med anlæggelsen af Permatopia. En tunnel vil skabe større sammenhæng af byen, som deles af jernbanen.
 
Derfor bør det sikres i planerne, at det også fremover er muligt at etablere den ønskede fodgængertunnel.
 
 
På vegne af Karise Dialogforum Pia Jensen
Drosselvej 64
4653 Karise
 
Email: piaib@mail.dk eller piadahlenborgjensen@gmail.com Tlf.: 27 20 88 12

 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise