Til                                                                                                                                                                       D. 21.11.2015
 

Uddannelsesudvalget

 
Faxe kommune
 
 
 

HØRINGSSVAR  VEDR. SKOLESTRUKTUREN

 
-      indsendt af Karise Dialogforum, en uformel sammenslutning af repræsentanter fra følgende foreninger i Karise:
Karise/Alslev Menighedsråd (Jan Christensen), Karise Efterskole (Henrik Friis), Karise Håndværker og Borgerforening (Tina Knudsen), Trafikudvalget på Karise skole (Torben Kapper), Foreningen Karise Højskole (Susanne Holm), Karise Idræts Klub (Nina Nyboe), Forsvarsbrødrene (Kurt Poulsen), KFUM-spejderne (Lene Rasmussen), Familie og Samfund (Inge Christoffersen), Visekælderen (Henning Christensen), Grundejerforeningen Præstebjerg (Pia Jensen) samt lokalpolitikerne Marianne Ørgaard og Eli Jacobi Nielsen.
 
 

Indskoling:

 
Karise Dialogforum er enige om, at det er et godt forslag, at alle børn som skal starte i skole eller i 1.-6. klasse, hermed er sikret en plads på den lokale skoleafdeling. Det vil være et plus for både børn, forældre og for tiltrækning af tilflyttere.
Det fremgår godt nok ikke af materialet, at det omfatter op til 6.kl., men det tager vi for givet, da det ellers ikke har den ønskede virkning i forhold til tilflyttere.
Vi vil ikke gå ind i en anbefaling af de 2 modeller, men tænker at skolen / skoleafdelingerne i samråd kan anbefale den model de finder bedst egnet hos dem hver især - det giver ofte de bedste resultater.

Udskoling:

 
Der er rigtig mange dilemmaer forbundet med dette forslag om samlet overbygning på de 3 skoler. Der er ting, der taler både for og imod og derfor kan vi ikke komme med nogen anbefaling.
 
 
På vegne af Karise Dialogforum Pia Jensen
Drosselvej 64, 4653 Karise
 
Tlf. 27 20 88 12
 
E-mail: piaib@mail.dk

 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise