Aftenens båltaler, Laura André, bydes velkommen
Stor tilslutning til spisningen Den flotte indgang ved Karl af Rises vej Bålet er klart
En smuk båltale ved Laura André De traditionelle popcorn Midsommervisen afsynges
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise