Ny sti langs Tryggevælde Å

Andelslandbruget Brinkholm har etableret en fin sti langs Tryggevælde Å med små broer / spanger, så det er muligt at krydse åen tørskoet. De nye spanger blev desværre ført bort af højvandet sidste vinter og er under reetablering, men helt mod vest og - i den anden ende - mod øst, næsten oppe ved gården kan man stadig komme over. Hvis man ønsker at overnatte ved åen er der også etableret en lejrplads med shelter, bænke, bålplads og multtoilet.
Man starter sin tur på Kulagervej, ca. 500 meter øst for Store Lindet og går derefter ned langs den lille bæk Storkebækken
.
 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise