Stier og fortove i Karise

Karise Dialogforum har sendt nedenstående "Oplæg til revidering af stiplan" til Faxe
kommune.
 
Heri har vi fokus på følgende veje og  prioriteret således:
 
1. Græsvej  2. Køgevej fra Hendes auto til Super-brugsen/Græsvej 3.
Sneppevej.
 
Disse 3 prioriteringer handler primært om trafiksikkerhed med fortov/
cykelsti.
 
4. Jagtvej    5. Gl. Præstegård   6. Sti til Mosen/St.Linde
 
Disse handler om, at kunne komme til historiske steder, belysning og
forbedret sti til skole/ naturen.
 
Vi håber, at det vil føre til nogle positive resultater

Oplæg til revidering af stiplan i Karise.

Karise Dialogforum har fokus på stier/fortove i Karise – dels for at skabe sammenhæng i byen mellem fx nye og gamle bydele og føre folk rundt til historiske steder, men især af trafiksikkerhedsmæssige årsager, som er betegnende for de øverste prioriteter (1,2,3).

Vi mener, at når der bygges nye boligområder, bør man også kigge på trafikforholdene / sikkerheden, og her finder vi nogle mangler i planlægningen.
Vi har prioriteret vore ønsker til stier/fortove/cykelstier i Karise på flg. måde:

1. Græsvej: Fortov/dobbelt cykelsti på Græsvej fra Køgevej og ned til stien ved Solparken, som fører til stationen. Det er et stort ønske fra Permatopia, da mange beboere cykler og en del skal mod stationen og 65 børn skal i skole/børnehus hver dag.
I dag er der kun et fortov i den ene side fra Solparken og til Solhavecentrets indkørsel. Der kører både personbiler og lastbiler på Græsvej (mindre erhvervsområde + XLbyg) Derfor er dette ønske også af sikkerhedsmæssige grunde.

2. Køgevej: Vi ønsker som minimum et fortov i forlængelse af det, som slutter ved Hendes auto og som skal føres op til Super-Brugsen/Græsvej. Vi ser dog gerne en kombination af fortov / cykelsti fra Bredgade og til Jørslevvej.
Der er flere, som anvender denne rute enten på cykel eller gående og det føles meget utrygt at færdes der, da der er megen biltrafik. Derudover ligger det nye byområde Permatopia med udkørsel til Græsvej, men de har også en indkørsel på Køgevej 15 til deres fælleshus. De over 200 beboere er endnu ikke indflyttet, men det varer ikke længe, før de også vil benytte vejen til Brugsen og til skoven. Det er derfor af sikkerhedsmæssige grunde vi har dette ønske. Samtidig finder vi det naturligt, at der etableres ovenstående, når byen udvides.

3. Sneppevej: Her er også en ny udstykning, hvor de fleste grunde er bebygget. Her er der et ønske om en forlængelse af fortovet ved kirken og op til infotavlen eller den lille vej der skrår op til Drosselvej. Ønske om en sti fra området til enten dette fortov eller at der etableres en sti og en bro ved åen og op til Bredgade, hvor kommunen har et grønt område med græs/boldspil og legeplads. Den sidste mulighed er måske lidt vanskelig at etablere.

4. Jagtvej: En nedgang og stiforbindelse (evt. Grus/trampesti) langs åen til det grønne område ved Drosselvej / nye præstegård + en spang over åen til Fru Marthes kilde. Det vil give mulighed for god tilgængelighed til Fru Marthes Kilde, som en kulturgruppe er ved at få reetableret, da det er en del af Karises historie.
 
Det handler om stykket ved én parcel nord for åen, hvor de 2 meter fra åen skal gøres mere tilgængeligt. Det vil også betyde, at der kommer en sammenhæng til stisystemet ved Drosselvej/Kærlunden, som i mange år har været en del af kommunens plan for Karise.

5. Gl. Præstegård: Det grønne område med stier mangler belysning. 5-6 lamper ville afhjælpe dette.

6. Sti til Mosen/St. Linde: Den er det meste af vejen fra skole/SFO via Dalbyvejen til mosen græsbelagt og på selve SFO er den nærmest forsvundet.

Det betyder, at det ikke en den nemmeste sti at køre på, hvor faststampet grus ville forbedre dette.
 
Derudover er der i udviklingsstrategien for Karise (Dialogprojekt) 2 fokusområder, som berører dette:
Den grønne by
Større tilgængelighed til den omkringliggende natur og forbindelse og sammenhæng til økosamfundet Permatopia.
 
Kobling mellem nyt og gammelt
Større sammenhæng mellem den gamle by og nye bydele.
Dette oplæg til revidering af stisystemer falder godt i tråd med fokusområderne og ønsket om en tunnel til Møllevej/hallen.
Vi vil gerne invitere jer ud på en tur til de ovenstående prioriteter, så I selv kan se og fornemme forholdene og forstå vore ønsker.
 
Vi håber, at vores oplæg vil få en positiv modtagelse og resultat.
 
På vegne af Karise Dialogforum

Jan Christensen  og  Pia Jensen


 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise