Lørdag d 8. april 2017 plantede  en arbejdsgruppe under Karise Dialogforum/ Karise Håndværker-og Borgerforening træer langs Karl af Rises vej.

Arbejdsgruppens tovholder Pia Jensen udtaler:

TAK for den store opbakning til plantning af Allé træer på Karl af Risesvej.

Det var en fornøjelse, at se så mange fremmødte i dag (ca. 30-35 personer) og sikken energi der blev lagt for dagen. Der blev hurtigt etableret et system, hvor nogle planter, andre slår pæle i og der opbindes. Det viser hvor meget man kan nå i fællesskab og ved godt samarbejde. På 2 timer havde vi plantet 36 træer og det er blevet vældig flot.

Det var derfor fuldt fortjent, at alle herefter kunne nyde lidt at drikke og de lækre madder som Familie og Samfund havde tilberedt.

Der var en dejlig stemning og hyggeligt, at borgmester Knud-Erik Hansen lagde vejen forbi og sagde et par ord.
I arbejdsgruppen, som hører under Karise Dialogforum / Karise Håndværker-og Borgerforening, er vi meget tilfredse med dagens resultat og at målet nu er nået. Vi er sikre på det bliver et smukt syn, når træerne blomstrer og senere bærer frugt. Tusind tak for hjælpen J

 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise