Trafiksikkerhed ved Østskolen, afd Karise.

En del har sikkert bemærket de optegnede kridtstreger ved hjørnet Møllevej/Skolegade.

Det er den spæde start på Trafiksikkerhedsprojektet ved skolen.

De egentlige arbejder forventes opstartet i september, med forventet afslutning medio november.
Trafiksikkerhedsprojekt

Der er i forbindelse med ejendomsstrategien i Faxe kommune afsat 1 million kroner til forbedring af de trafikale udfordringer ved Karise skole.

I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe til evaluering af de foreliggende problemer, og de mulige løsninger. Gruppen har blandt andet bestået af:

 

Michael Paaske, projektleder                                                      Center For Ejendom
Morten Hjortbøl, myndighed                                                       Trafik & Byg                           
Klaus Nøddebo, pedel                                                                   Karise Skole
Christian Bartel, pædagog                                                           Karise Skoles SFO
Rikke Hougaard Sørensen, rådgiver                                           Hougaard Trafik
Henrik Skovbo                                                                               Haslev lokalpoliti
Torben Kapper                                                                                Forældertrafikgruppen
Tina Knudsen                                                                                  Skolebestyrelsen
Eli Jacobi Nielsen                                                                           Karise Håndværker og Borgerforening


Et eksternt konsulentfirma har derefter udarbejdet forslag til konkrete tiltag, disse blev vedtaget på byrådsmødet den 17-03-2016, under pkt 42,

læs mere her

Arbejderne forventes opstartet i løbet af september, med forventet afslutning medio november.
 

Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise