Trafikrenovering
Det betyder at vejen er blevet ændret til en 2-1 vej (det udtales "to minus en vej"), hvilket vil sige at bilisterne skal dele et spor og kun trække ud over den hvide afmærkning, når der kommer modkørende bilister. Vigearealet eller ydersiden af afmærkningen er tænkt som cykelbane for cyklisterne.
Vejdirektoratet og andre kommuner har gode erfaringer med 2-1 veje, og Faxe Kommune har derfor lavet udvalgte veje om til 2-1. Hensigten er at trafiksikkerheden bliver forbedret ved at hastigheden reduceres, og der bliver skabt bedre plads til de bløde trafikanter.
I vores nabobyer Hårlev og Hellested har de haft 2-1 veje i adskillige år og i Hårlev, hvor det yderligere er kombineret med en hastighedsnedsættelse til 40 km/t har det betydet overordentlig meget for trafiksikkerheden - men også for bylivet. 


Læs evt. mere i Faxe Kommune Trafikhandlingsplan 2013-2016.

 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise