Oprindeligt skitseforslag:
Tunnelprojekt ved Møllevej


Karise Dialogforum har rettet henvendelse til Faxe kommune for at gøre opmærksom på behovet for en niveaufri krydsning af jernbanen i området ved Møllevej, og fremsendte nedenstående forslag den 28. maj 2017:

Projektet er siden optaget på kommunens budget for 2019, og forventes udført i foråret 2019Til
Faxe Kommune
 
Der har i Karise i mange år været et ønske om, og forskellige planer for en underføring under jernbanen, i området mellem Møllevej og Solagervej/Solparken. Dette har senest været nævnt i høringssvarene ifm ny lokalplan og kommuneplantillæg for området ved det nye vandværk, for at sikre at placeringen af vandværket fortsat gav mulighed for etablering af cykel- og gangsti på arealet.

Projektet ønskes primært gennemført for at etablere en sikker skolevej for beboere i den sydlige del af Karise, der i dag krydser jernbanen i det stærkt trafikerede og ofte uoverskuelige område ved Bredgade/Skolegade og Banevej. Derudover vil der blive skabt forbedret adgang til idrætsfaciliteterne ved hallen og skolen. Det allerede eksisterende behov vil blive yderligere forstærket med etableringen af Permatopia, og den dermed forbundne tilvækst i befolkningstallet.

Karise Dialogforum foreslår at Faxe kommune får udarbejdet skitseprojekt og prisoverslag for projektet, og at det derefter optages på anlægsplanen.
 
Med venlig hilsen
Karise Dialogforum


Faxe Kommune er ikke direkte afvisende, men henviser i et svar af 29. maj til den politiske process ifm. budgetforhandlingerne:


 
Kære Karise Dialogforum v. Pia Jensen

 
På vegne af Thomas Eriksen takker vi for jeres henvendelse!

 
Det er rigtigt at, den gældende lokalplan giver mulighed for at føre stien under jernbanen. Projektet er dog ikke en del af kommunens anlægsplan på nuværende tidspunkt, og det vil kræve et politisk flertal, at få sagen på kommunens budget.

 
Kommunens politiske budgetforhandlinger starter så småt op til sommerferien og afsluttes først på efteråret 2017.
Venlig hilsen

Thorkild Lauridsen
Centerchef for Plan & Miljø
 


 

På initiativ af Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti, er det lykkedes at få tunnelprojektet inkluderet i Anlægsplanen for Faxe Kommune, 2018-2021:

http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/budgetaftalen_for_2018_i_tal.pdf

 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise