Den genslyngede å ved Tryggevælde Gods.

 
Få kilometer udenfor Karise er en længere strækning af Tryggevælde Å i 2008 blevet genslynget. Parker på Tinghusvej eller på Køgevejen - hvor denne krydser Tryggevælde Å - og oplev området. Langs åen er etableret en trampesti, så en smuk lille vandretur på 4.5 km - frem og tilbage - er mulig.
Den pudsige og sjældne vandstær kan i perioder observeres i åen hoppende fra sten til sten, på jagt efter smådyr på åbunden.
 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise