Aktuelt
      Nye forretninger i Karise
      Bliv medlem
      Kalender
      Det sker i KHB
        Arrangementer 2019
        Natbus
        Arrangementer 2018, v1
          Donation fra GF forsikring
            Byfest 2018
        Det er helt normalt!
        Byfest 2017
        Generalforsamling 2017
        Fastelavn 2017
        Sæbekasseløb
      Vælgermøde, KV2017
      Kandidater til KV2017
        Kandidat-info
      Nyt stiprojekt
        Kommentar fra Karise Dialogforum
      Tørre tal
        Test
      Karise Dialogforum
      Kulturgruppen Fru Marthe
        Irsk aften
      Interview med kandidaterne fra Karise
        Permatopia
      Ældre fotografier
      Høringssvar kommuneplan
      Juletræstænding 2015
      Papirkalenderen 2019
      Juletræstænding 2016
      Trafiksikkerhed ved skolen
      "Det er sjovt i Faxe"
      Sankt Hans, 2016
    Politiet informerer
    Karise Håndværker og Borgerforening
      Generalforsamling afholdt 2018
      Generalforsamling afholdt 2017
      Om Karise Håndværker og Borgerforening
        Medlemshverving
      Medlemsskab og Karisekalenderen
      Bestyrelsen
      Vedtægter
      Håndværkerstiftelsens ejendom
      Æresmedlemmer
      Leje af flag og flag-allé
      Referat generalforsamling 2014
      Referat generalforsamling 2015
      Referat generalforsamling 2016
    Arkivet
      Ældre fotos fra Karise
      Trafik i Karise
        Stien ved Tryggevælde Å
        Trafik ved skolen
        Stiprojekt
        Trafikrenovering
      Billedarkiv
        Fastelavn 2018
        Haveaffaldsplads
        Træplantning, april 2017
        Sjov i Faxe, 2017
        Fastelavn 2019
        Juletræstænding 2016
        PostNord Danmark Rundt
      Ældre opslag
        Haludvidelse
        Pebringegaarden
        Virksomhedsbesøg
        Vandstæren og den genslyngede å
        Hugo Rasmussen, in memoriam
      Karise Byvåben
      Olstrup skov
      Trafikrenovering
      Vandstæren og den genslyngede å
      Haludvidelse
      Ny sti langs tryggevælde å
      Pebringegaarden
      Virksomhedsbesøg
      Asfaltarbejde, 2016
      Diverse
      Diverse
      PostNord Danmark Rundt 2016
    Karise Dialogforum
      Historik
      Kommisorium
      Deltagere
      Stier og fortove i Karise
      Tunnelprojekt
      Høringssvar
        Nyt boligområde
        Nyt vandværk
        Skolestruktur
        Permatopia
        Haveaffaldsplads
        Budget 2017
        Kommuneplan 2013
      Dialogmøder
      Igangværende projekter
    Om 4653karise.dk
    Links mm
      Samarbejdspartnere
      Links

/Nyheder
/Aktuelt
/Logokonkurrence
/Det-sker
/Det-sker-i-Karise
/Ingen-markedsdag
/Ingen-markedsdag-i-2018
/Vælgermøde--KV2017
/Vælgermøde--KV2017-376835
/befolkningsstatistik
/tørre-tal
/Karise-Dialog-Forum
/-Kulturdag-2009-
/Markedsdag
/Karise-kalenderen-2016
/Papirkalenderen-2016
/Papirkalenderen-2017
/Papirkalenderen-2018
/Karise-Håndværker-og-Borgerforening
/
/Generalforsamling-2017-371391
/medlemsskab-og-Karisekalenderen
/bestyrelsen
/vedtægter
/håndværkerstiftelsens-ejendom
/leje-af-flag-og-flag-allé
/Små-hemmeligheder
/Stort-og-småt
/Fastelavn-2017-367278
/Arkiv
/Trafikrenovering
/Vandstæren-og-den-genslyngede-å
/Haludvidelse-1
/Haludvidelse
/ny-sti-langs-tryggevælde-å
/Pebringegaarden
/Virksomhedsbesøg
/Diverse
/Tilmeld-dig-nyhedsmail
/Høringssvar--byudvikling
/Haveaffaldsplads